Ano ang dating letra ng abakada

Hindi pa mang ganap nalilinaw ang mga tanong na kaugnay ng mungkahi ng lupong sangunian, inilathala ng sangunian ng surian ng wikang pambansa ang tuntunin sa palabaybayang pilipino noong abril 1,1976. Ilan sa kanilang mga argumento ay ang mga sumusunod: Bunga ng mga pagtutol at pag-aalalang ang mga ganitong pagbabago ay magbubunga lamang ng kalituhan lalo na sa mgabatang nagsisimula pa lang matutong sumulat at bumasa sa mga paaralangprimarya, ang mga mungkahing pagbabagoay hindi tinanggap ng taong-bayan Mapapansing ang mga titik ng bagong alpabeto ay mula sa dalawampung titik sa dating abakada na dinagdagan lamang ng walong bagong titik na gagamitin sa pagbabaybay ng mga pangalang pantangi, salitang hiram salitang pang agham.

kaugnay nito, ipinalabas ng kagawaran ng edukasyon at kulturanoong hulyo 30, 1976 ang memorandum pangkagawaran blg. mapapansin din ang walong dagdag na letra ay mula naman sa labing-isang iminungkahng idagdag noong 1971.

The Filipino alphabet is the alphabet of the Filipino language.

It consists of 28 letters including the 26-letter set of the International Organization for Standardization (ISO) basic Latin alphabet.

Ang mga nasa ibaba ay ilan lamang sa mga salitang nagpapakita ng paggalang.

Ngunit hindi lahat ng Pilipino ay yumakap na lamang nang ganap sa bagong sistema ng pagsusulat.

In the first set of worksheets, the student is asked to trace the uppercase and lowercase letters of the Filipino alphabet. In the second set of worksheets, the student is asked to write the lowercase letter under each uppercase letter of the Filipino alphabet.

In the third set of worksheets, the student is asked to write the uppercase letter above each lowercase letter of the Filipino alphabet. This bundle and the Filipino Worksheets Bundle Volume 2 (2018) are (so far) the only things in my blog that are NOT FREE. I've been posting free worksheets since 2012 on this blog.

Ang ating mga anak ay dapat nating turuan na maging magalang, maging sa pang-araw-araw na pakikipag-usap.

iminungkahi nila idagdag ang mga sumusunod: C, CH, F, J, enye, LL, Q, RR, V, at Z.

na gagamitin sa pagbabaybay ng mga salitang hiram at mga pantaning ngalan.

santos ang bagong alpabeto na nakilala sa tawag na abakada dahil sa tawag sa unang apat na titik miyon. Noong 1971, nadama ang di kasapatan ng dating abakada sa malawakang panghihiram ng mga salita at sa pagbabaybay ng mga pantaning ngalan.

bunga nito, nilikha ng surian ng wikang pambansa ang lupong sanggunian na siyang nagsagawa ng mga pag-aaral.

Leave a Reply