Ang pagdating ng amerikano

Amerikano na halaga sa privacy at ang kanilang sariling espasyo.Habang sa ilang mga kultura kinakapos privacy ay maaaring makita bilang isang masamang bagay, maraming mga Amerikano nais na mag-isa ng oras at maaaring maging pribado tungkol sa ilang mga paksa. Ang ibig sabihin nito sila ay madalas na sabihin sa iyo kung ano ang palagay nila at sila ay maging mapamilit tungkol sa kung ano ang nais nilang.Americans are very proud of being self-reliant, or being able to take care of themselves, and they tend to think others should be self-reliant as well.When someone reaches a goal, that is typically seen as the result of his or her own hard work.

Kapag ang isang tao ay umabot sa isang layunin, na karaniwang nakikita bilang resulta ng kanyang sariling pagsusumikap.Makikita mo kung bakit Amerikano ay direkta at impormal na at bakit kumpetisyon, work ethic, at pagbili ng mga bagay ay ang lahat ng mahalaga sa USA.Understand American values and learn about what is important to Americans.Ito ang mga bagay na pinakamahalaga sa mga Amerikano.In your country, you probably had strong traditions and culture that you valued.

Leave a Reply